Chuyên sản xuất máy cuộn sợi chỉ

máy côn xốp
Đơn vị côn xốp tính theo mũi (1 mũi - 20 mũi)

Chuyên sản xuất máy cuộn sợi chỉ

máy côn cứng
Đơn vị côn xốp tính theo mũi (1 mũi - 20 mũi)

Chuyên sản xuất máy cuộn sợi chỉ

máy côn bo
Đơn vị côn xốp tính theo mũi (1 mũi - 20 mũi)

Hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất máy cuộn sợi

Với phương châm “ Hợp tác để cùng thành công”, và định hướng “Liên tục cải tiến”xây dựng uy tín, niềm tin với khách hàng với những sản phẩm chúng tôi cung cấp.